Rørosordboka ble lansert torsdag 1. oktober 2015 i forbindelse med litteraturfestivalen på Røros. Boka er nå å få kjøpt i Amneus bokhandel, ved Rørosmuseet eller gjennom bestilling til Fjellheimen forlag eller alle landets bokhandlere.

I bokhandelen koster boka kr 590. Medlemmer av Røros Museums- og historielag kan få kjøpt boka for kr 500 ved bestilling til Fjellheimen forlag (inntil 2 eks. pr. medlem).

Arbeidet med å få gitt ut ei dialektordbok fra rørostraktene kom i stand etter initiativ av RMH. Det var i første omgang ønske om å bygge på ei privat ordsamling av Reidar Laulo, Johan Mølmann, Kåre Olav Sandnes og Grethe Solli Feragen. Senere ble det aktuelt å legge til Sverre Ødegaards ordliste og notater til ei framtidig bok om rørosmålet.

Eierne av disse samlingene sa seg villige til å stille sitt materiale til disposisjon for RMH.  I 2012 ble det inngått skriftlige avtaler med eierne av ordsamlingene. Ingeborg Donali og Kari Indseth ble engasjert til arbeidet med å lage ei ordbok, og det ble skrevet avtaler med de to forfatterne.

Arbeidet med ordboka har vært omfattende og tidkrevende. De to ordsamlingene har vært utgangspunktet for arbeidet, men det er også innhenta ord og uttrykk og informasjon fra andre lokale kilder. Spesielt er det tatt med ei liste fra Eva Nordfjell over norske ord som sørsamene har tatt i bruk i tilknytning til reindrifta.

Det var en stor dag for Røros Museums- og historielag og alle bidragsyterne torsdag 1. oktober 2015 da Rørosordboka ble lansert for et tallrikt publikum på Rørosmuseet. Etter flere tiårs arbeid med innsamling og bearbeiding av materialet til ei ordbok, ble resultatet presentert og noen av bidragsyterne fortalte om arbeidet.  

Ståle Lund hadde en oppsummering av historikken med ordboka i regi av Røros- Museums- og historielag. Han runda av med å dele ut roser til de viktigste aktørene og til sponsorene. 103 år gamle Sofie Ødegård mottok rose på vegne av sønnen Sverre. Han har bidratt både med innsamling av ord og ikke minst med de mange tegningene i boka.

Tor Indseth overtok som møteleder, og ga først ordet til de to forfatterne/redaktørene av ordboka, Ingeborg Donali og Kari Indseth. De redegjorde for innholdet i boka og arbeidet med redigeringen. Deretter fortalte Håvard Hjulstad om det arbeidet han hadde gjort med standardisering av teksten og konvertering til lydskrift.

Språkforsker og medredaktør for Norsk Ordbok Tor Erik Jenstad ga deretter en faglig vurdering av ordboka. Han var raus med godorda i sine vurderinger. Sjøl om han kunne finne noen svakheter/mangler enkelte steder, var dette bagateller i det store bildet. Ordboka ble omtalt som et praktverk med høy faglig standard og en delikat lay-out.

Etterpå var det en pause med enkel servering og mulighet til å kjøpe boka.

Etter pausen fortalte Reidar Laulo i samtale med Tor Indseth om arbeidet  med å samle ord og uttrykk, et arbeid som han sammen med Grete Solli Feragen, Johan Mølmann og Kåre Sandnes hadde starta opp midt på 1970-tallet. Etterpå var det en kort spørsmålsrunde.

Under veis i programmet var det musikalske innslag ved Tor Erik Jenstad, Bent Jacobsen og Unni Ulltveit.

Tone Rygg takka for boka fra Rørosmuseet med blomster til de to forfatterne/redaktørene og til Røros Museums- og historielag ved Ståle Lund. Morten Tøndel takka fra Røros kommune med blomster til Røros Museums- og historielag.