Inna og uta Kølplanka - historisk vandring

Inna og uta Kølplanka - historisk vandring

Mellom 40 og 50 personer trosset det kjølige juniværet og møtte opp på Malmplassen 11.juni 2024 for å følge Ole Kristian Korssjøen på ei historisk vandring "inna og uta Kølplanka".

Les mer
Historisk vandring på Haugan

Historisk vandring på Haugan

Vel 50 personer hadde møtt opp på Korsveien tirsdag 21. mai 2024 for å følge Knut Aas på ei historisk vandring på Haugan.

Les mer
Historielagets publikasjoner - fortsatt til salgs

Historielagets publikasjoner - fortsatt til salgs

Røros museums- og historielag (RMH) har utgitt flere bøker og hefter som belyser ulike områder fra Røroshistoria. Publikasjonene er å få kjøpt hos lokale bokhandlere og på Rørosmuseet. Tema for de ulike publikasjonene spenner vidt, og presenteres kort her. Du kan også lese om hver publikasjon under punktet «RMHs publikasjoner» som du finner til høyre på hjemmesida vår.

Les mer
Store anlegg på Røros siste halvdel av 1800-tallet

Store anlegg på Røros siste halvdel av 1800-tallet

Her ser vi gravinga av grøfta til den store rørledningen som førte vatn til turbinene i maskinhuset ved Smelthytta. Anlegget ble bygd i forbindelse med innføring av bessemering i smeltinga av malmen.

Les mer
Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Årsmøtet ble holdt tirsdag 12. mars 2024. Etter de ordinære årsmøtesakene holdt Frode Skogås et interessant foredrag om brannsikring av trehusbebyggelsen på Røros.

Les mer
Fotokveld om Nordvika

Fotokveld om Nordvika

Fotokvelden om Nordvika ble arrangert på Øverhagaen. Mange interesserte møtte fram.

Les mer